Næringsstruktur og bosetting

Beskriving: 

Dra ordene inn i riktig boks.