NDLA, FYR & DELING - Fagskolen i Telemark

Beskriving: 

Presentasjon av fellesfagene engelsk, matematikk og norsk, samt HO, BA, El og TIP, FYR og deling.