Hva kan du om blodet? (interaktivt oppgavesett med dialogkort)

Beskriving: 

Enkle snukort for repetisjon av tema: Blodet.

På ndla.no finner du fagstoff om blodet her:

http://ndla.no/nb/node/22471