Kan du de norske navna på ulike muskler og organ i kroppen? ndla interaktivitet

Beskriving: 

Klikk på det svaret du mener er riktig.