Eksempel på enkle interaktive oppgavetyper

Beskriving: 

Deltakerne på delingssamling gjenskaper dette oppgavesettet (questionset) med de enkleste oppgavetypene for å komme i gang med produksjon av interaktive oppgaver.