Ord og begreper informasjon og reklame

Beskriving: 

Ord og begreper 

Kompetansemål: Du skal kunne gjøre greie for helse-, livsstils- og kostholdsinformasjon og reklame i media.