Begrepstrening informasjon/reklame

Beskriving: 

Ord og begreper som er aktuelle innen informasjon og reklame

Kompetansemål: Du skal kunne gjøre greie for helse-, livsstils- og kostholdsinformasjon og reklame i media.