Dei gode døma - Slåtthaug vgs 22. juni 2015

Beskriving: 

Presentasjon til dagen "Dei gode døma" ved Slåtthaug vgs, 22. juni