Skogmo videregående skole - fredag 14. august

Beskriving: 

Presentasjon av samfunnsfag, matematikk og naturfag, FYR og interaktive oppgaver ved Skogmo vgs fredag 14. august 2015.