Skrive sammen

Beskriving: 

En kort guide på 80 sekunder på å bruke medforfatter på deling.ndla.no