Hovedtyper av bergarter

Beskriving: 

Klikk-og dra-oppgave om de tre hovedtypene bergarter.