Le présent des verbes en - er

Beskriving: 

Sett inn riktig form av verbet i setningen.