Trouvez des verbes / Finn verbene

Beskriving: 

Klikk på verbene i setningene.