être ou avoir

Beskriving: 

Sett inn enten être eller avoir i setningene.