Interaktive oppgåver om statsbudsjettet 2016

Beskriving: 

Oppgåver om regjeringen og statsbudsjettet laga med stoff frå samfunnsfagssidene til NDLA

Avhengig av kor godt du gjennomfører oppgåvesettet får du sjå ein film om statsbudsjettet med Bård Tufte Johansen - eller Jon Skolmen og Trond Kirkvaag.