Décrire les personnes

Beskriving: 

... kunne bruke og bøye adjektiver i kjønn og tall i setninger.