Hvordan bruke NDLA i undervisningen på helsefagene. Kursdag i Østfold, Askim vgs

Beskriving: 

Foredrag som ble brukt på Kursdagen til Østfold Fylkeskommune, Askim vgs