Aller

Beskriving: 

Sett inn rett form av aller i setningene.