Faire

Beskriving: 

Sett inn riktig form av verbet i setningene.