Le présent des verbes en - re

Beskriving: 

Sett inn riktig form av det regelrette -re verbet i setningene.