La maison

Beskriving: 

Kombiner de riktige setningene med hverandre på norsk og fransk.