Presentasjon av NDLA - Sam Eyde vgs 4. januar 2016

Beskriving: 

Navigasjon, praktisk bruk, fagspesifikke ressurser til egen undervisning, NDLA-film, FYR og deling.