Eksempeloppgave: Dra og slipp ord på rett felt

Beskriving: 

I denne oppgavetypen setter du stjernetegn rundt ord som trekkes ut i egne tekstbokser. Disse kan så elever dra til rett sted i teksten.

Her er teksten som ble limt inn i oppgavefeltet:

I Norge er *Oslo* hovedstad. Her ligger den norske *nasjonalforsamlingen*. Vi kaller den *Stortinget*. Her bestemmes politikk på nasjonalt nivå. I tillegg har vi *19* fylker og disse er delt inn i *kommuner*. Kommuner og fylker bestemmer mye innen lokal og regional politikk for helse, vei og *utdanning*.