Eksempeloppgave: Finn alle substantiv

Beskriving: 

I denne oppgavetypen setter du stjernetegn rundt ord som elever skal trykke på.

Her er teksten som ble limt inn i oppgavefeltet:

I *Norge* er *Oslo* *hovedstad*. Her ligger den norske *nasjonalforsamlingen*. Vi kaller den *Stortinget*. Her bestemmes *politikk* på nasjonalt *nivå*. I tillegg har vi 19 *fylker* og disse er delt inn i *kommuner*. *Kommuner* og *fylker* bestemmer mye innen lokal og regional *politikk* for *helse*, *vei* og *utdanning*.