Mer om The TIP

Beskriving: 

Hva er The TIP?

Denne læringsressursen har som mål å gi deg en oversikt over hvorfor vi i Norge er avhengige av handel med andre land, og hvordan vi bidrar til internasjonal handel. Læringsressursen vil presentere en del fakta, samtidig som den utfordrer deg til å undersøke videre i dybden. Den utfordrer deg til å lære om det som skjer i sko- og tekstilindustrien i dag, både når det gjelder de positive sidene og bransjens utfordringer. Målet med The TIP er å øke din kunnskap og kompetanse om den globale handelen som foregår i sko- og tekstilindustrien.

Det er en bred og mangfoldig samling av aktører som har bidratt til å utvikle denne læringsressursen. Det er Fellestiltakene LO-VirkeLOVirke og Handel og Kontor som i samarbeid med skoler, aktører i tekstilbransjen og andre internasjonale aktører inkludert ungdomsgrupper, som har utviklet skoleprosjektet The TIP.

Prosjektet er i en pilotfase fra august 2016 til juni 2017. I løpet av dette året skal det justeres og tilpasses etter innspill fra lærere og elever ved Edvard Munch videregående skole og Kongshavn videregående skole.

Hovedsamarbeidspartnere

Hovedsamarbeidspartnere i dette prosjektet er Fellestiltakene LO-Virke, LO, Virke og Handel og Kontor. Sammen representerer de både arbeidsgivere og arbeidstakere, og har ansvar for styringen av prosjektet.

Skolene

Samarbeid mellom arbeidslivet og skoler er en essensiell del av prosjektet. Det er to skoler som har medvirket i utviklingen og vist hvor positivt et slikt samarbeid kan være. De utvalgte skolene er Edvard Munch videregående skole og Kongshavn videregående skole som begge er basert i Oslo.

Andre samarbeidspartnere

Føglende andre aktører har bidratt til prosjektet med råd og innspill:

Sko- og tekstilbransjen

Aktører fra Norges sko- og tekstilbransje har også bidratt i prosjektet, og samarbeidet med skolene for å utvikle læringsressursen. Bli bedre kjent med virksomhetene i presentasjonen nedenfor:  

Start din læringsreise nå

Tilbake til Velkommen til The TIP