Kan du navnet på redskapet?

Beskriving: 

Skriv inn riktig navn på redskapet du ser på bildet.

 

Alle bildene er hentet fra ndla.no:
Foto: Martin Aune Walther
Lisens: CC by-sa
Kilde: ndla.no