Workshop om interaktive oppgaver – Stangnes vgs. 11. mai 2016

Beskriving: 

Presentasjon brukt under workshop om interaktive oppgaver ved Stangnes vgs. 11. mai 2016.