Ord og uttrykk innen bygg og anlegg – byggesak

Beskriving: 

I denne oppgaven kan du trene på ord og begreper for byggesak innen bygg og anleggsfagene.