Begrepstrening innenfor teknisk tjeneste – toleranser og pasninger

Beskriving: 

I denne oppgaven kan du trene på begreper innenfor teknisk tjeneste.