Nyttige uttrykk for god flyt på engelsk, 1

Beskriving: 

Her finner du en del nyttige uttrykk til bruk i argumenterende tekster. Plasser de norske uttrykka på rett sted.

Ofte er det flere måter å uttrykke noe på, og variasjon er bra. Denne oppgaven er imidlertid knyttet til arbeid med denne listen: Eksamenstips