Begreper innenfor teknisk tjeneste – toleranser og pasninger

Beskriving: 

Fyll inn riktig begrep i de tomme feltene.