Nyttige uttrykk for god flyt på engelsk, 2

Beskriving: 

Fyll inn det engelske uttrykket.