Delingssamling/erfaringsdeling ved Vågen vgs. 19. mai 2016

Beskriving: 

Presentasjon laget til delingssamling ved Vågen vgs., 19. mai 2016.