FYR-presentasjon på Dahlske vgs. 1. juni 2016

Beskriving: 

Presentasjon brukt på Dahlske vgs. 1. juni 2016.