Gravemaskinens oppbygning

Beskriving: 

En gravemaskin består av flere hovedkomponenter. Kan du desse?

Foto av gravemaskin: Volvo Maskin AS, lisens: CC by-sa, kilde: ndla.no