Oppgave om målgruppe for Vg1 service og samferdsel

Beskriving: 

En dra-og-slipp-oppgave.

Basert på denne resssursen fra NDLA: https://ndla.no/nb/node/88174?fag=52291