Litt om datanettverk og protokoller

Beskriving: 

Introduksjon til datanettverk og forkortelser.