Flash card med geometriske figurer

Beskriving: 

Flash card med geometriske figurer