Arbeidsmiljø

Beskriving: 

Denne læringsressursen handler om arbeidsmiljøloven, det psykososiale arbeidsmiljøet og verneombudets oppgaver.