Tau og tauverk

Beskriving: 

Denne undervisningsressursen handler om ulike typer tau og hvilke egenskaper de har. Den sier også noe om vedlikehold av tau.