Skipstekniske tjenester VG2 maritime stoff

Beskriving: 

Rett bruk av vinkelsliper ved kapping av stål. HMS og kontroll av verneombud. Tildekking av brennbart materiale.

Sja for varme arbeider. (sikker jobb analyse)