Elektriske begrep og fenomen.

Beskriving: 

Her skal du lære forksjellen mellom, og sjå samanhangen mellom spenning, strøm. motstand og effekt.