Kjølevannsystemet ombord på M/S Gann med forklaring.

Beskriving: 

Her står en forklarelse for ei oppgave på skoleskipet gann, der elevene skal forklare kjølevannsystemet på M/S gann, har også lagt med en enkelt instruktørmappe.

 

Sten Olav