Skipsstabilitet oppgaver for ca 20-30 skoletimer

Beskriving: 

Her blir du kjent med begreper innenfor skips stabilitet, lærer deg å utføre utregninger i skips stabilitet og krav som stilles til skips stabiliteten.

Mål for elevene:

De skal vite hva KM, GM og KG er og hvor K,G og M er plassert iforhold til hverandre.

De skal vite hva et vektdeplasement er (Δ), volumdeplasement (∇).

De skal kunne finne ny KG etter lasting.

De skal kunne forklare hvordan G forandrer seg når et skip laster og hvilke tiltak en kan gjøre for å forbedre GM.

 

Læringsmål er at eleven skal kunne utføre grunnleggende beregninger vedrørende skipets stabilitet og tyngdepunkt, før og etter lasting/lossing.

Eleven skal nå ha god forståelse for hva vekt- og volumdeplasement er, væsketetthet og dens påvirkning på skipets volumdeplasement og dypgående.

Kunne kravet til GM for fiskebåter og handelsfartøy.

T – Dypgang, kan også betegnes som D

Vertikal plassering av tyngdepunkt målt fra kjølen (punkt K) = KG

Volumdeplasement [m3 ], volum av fortrengt væskemengde =  ∇ 

Vektdeplasement [tonn], skipets vekt (masse) bør helst kalles massedeplasement = ∆

Lettskipsvekt [tonn], vekten (massen) av skipet uten last av noen art = LS

Dødvekt [tonn], skipets maksimale lasteevne = DW

Væskens tetthet = ρ 

Beregne og lage en GZ-kurve

Regne på stabilitetsmoment

Finne ut arealet under en GZ-kurve imellom 0-30 grader.

Kunne vite at kravet for arealet under GZ-kurven imellom 0-30 grader er 0.055 meterradianer

 

De skal lære seg å samarbeide om en oppgave uten å lage uro i klassen.

De skal få øving i å skape god atmosfære i klasserommet.