IMDG-koden

Beskriving: 

Her er en beskrivelse av hva IMDG- koden, Elevene på Maritime fag skal lære seg de ulike fareklassene, hvordan de bruker IMDG koden volum 1 og 2 samt supplementet. 

Mål for elevene:

De skal kunne forklare hva forkortelsen IMDG står for.

De skal kunne forklare hensikten med IMDG-koden.

De skal kunne forklare hvor mange farlig last klasser vi har.

De skal kunne igjenkjenne og kunne de 9 farlig last klassene.

De skal kunne igjenkjenne et UN-nummer og vite at noe om hvilken informasjon som vi kan finne ut ifra det.

De skal ha kjennskap til hvordan vi bruker Volum 1 og 2 samt supplementet.

De skal kunne forklare hvorfor vi segregerer de farlig gods klassene.

De skal kunne forklare hvor vi finner ut hva vi skal gjøre om vi utsettes for noen av stoffene.

De skal kunne forklare hvor vi finner ut hva vi skal gjøre om det begynner å brenne i den farlige lasten.

De skal kunne forklare hvor vi finner ut hva vi skal gjøre om det oppstår lekaskjer fra den farlige lasten.

De skal bli kjent med at oppslagsverk som de møter i den maritime næringen er på engelsk.

 

Kort om undervisningsopplegget:

Det inneholder informasjon om hva IMDG-koden er og hva som står i den.

Det ligger ulike oppgaver som skal utføres/ besvares av elevene underveis i opplegget.

Det ligger en link til en Kahoot som inneholder de ulike farlig gods klassene.

Det ligger et oppdrag for elevene hvor de skal bruke Volum 1 og 2 + supplementet til å innhente informasjon.

Elevene vil også få i oppgave å segregere last hvor noen  inneholder farlig last.

Dette undervisningsopplegget er basert på at elevene har de gamle utgavene av IMDG-koden noe som medfører at det ikke er oppdatert på følgende: kolonne 12 er nå ute. Den er nå en reserve kolonne og kolonne 16 er delt in i a og b i volum 2 Dangerous gods listen. Elevene skal bli kjent med hvordan IMDG-koden er oppbygd så på VG2 nivå spiller ikke dette den største rollen.