Bindeord i fransk, fremmedspråk

Beskriving: 

Hvordan binde sammen en tekst slik at den får bedre sammenheng? 

Også i fremmedspråk slik som engelsk og fransk må tekster henge sammen for at leseren bedre skal få oversikt. Tenk deg på norsk at du bygger opp en innledning der du sier hva du skal gjøre, en hoveddel der du har mange avsnitt du binder sammen fordi de skal henge sammen eller i stå i motsetningsforhold til hverandre, og en avslutning som henter fram noen av poengene du har hatt før.

En måte å få oversikt på er å bruke bindeord i teksten, det vil gi tekster bedre flyt. Du kan strukturere teksten din gjennom å ha en innledning, en hoveddel og en avslutning, og i alle disse avsnittene kan du starte med et ord eller en setning som forteller om det er noe du vil si først, siden, til slutt, eller om du ønsker å sette noe opp mot hverandre ved å si på den ene siden eller på den andre siden, eller ved å uttrykke at noe er nært og likt, eller vidt forskjellig.

Uansett, først må du kunne nok av bindeord. Dette er forsøk på å lære inn noen ord  som kan brukes til binding. Det kan være adverb, preposisjoner, konjunksjoner og subjunksjoner, hva de heter er ikke så farlig, men funksjonen er viktig og binding i tekster vurderes til skriflig eksamen. Her er noen ord du kan øve på, lykke til!

Her er en oversikt over noen av bindeordene i fransk. Du kan klikke på lenka:

 

Her er en video som illustrerer bruken, men på et litt avansert nivå. Prøv deg fram, men først må du lære deg ordene. Her er noen eksempler: