Knuter og stikk

Beskriving: 

Mål med øvelsen: Her skal dere lære dere knuter og stikk samt navnet på de ulike knuter og stikk. Dere skal kunne navn på utstyr som brukes i forbindelse med arbeid på tauverk og vire.

Dere skal kunne følgende knuter og stikk:

Dobbel halvstikk

Båtsmannsknop

Flaggstikk (enkel og dobbel)

Burknop

Pålestikk

Øyespleis

Øyespleis på kause

Bendsling/ takling