to be (am - are - is)

Beskriving: 

Oppgavene gir trening i å bruke verbet to be riktig i presens(nåtid). Veldig enkle setninger.