Flaggregler og signalflagg

Beskriving: 

Mål med oppgaven

 

Elevene skal lære følgende:

-Vite hvordan en behandler og respekterer et flagg.

- Kunne rekkefølgen for hvilket flagg som skal heises/ låres først og sist

- Plasseringen på de ulike flagg ombord på et skip

- Kunne betydningen av signalflagg med hovedvekt på A, B, G, H, O, P, Q og U

- Kunne det fonetiske alfabetet