Kvalitetstyringsystem/ sikkerhetsstyringsystem/ SMS

Beskriving: 

Mål at elevene skal kunne er:

Ha kunnskap om hvilken informasjon en finner i et kvalitetsikringssystem.

Vite hvilke prosedyrer og andre dokumenter som skal klargjøres før en kan sette i gang med arbeid og hvorfor en skal bruke disse.

Vite hvorfor vi har sikkerhets- og beredskapsystemer om bord på skip og kunne forklare hva dette er.

Vite at en ikke skal bruke rusmidler om bord på skip, hvilke farer og konsenkvenser bruk vil medfører. Vite om alkohol og narkotika tester.

Kunne bruke papirbaserte og digitale oppslagsverk på norsk og engelsk som støtte til det dalige arbeidet.